Rašelinový zábal

Balneo, tepelná terapie a zábaly nejen pro maséry
Trápí vás vleklé bolesti kloubů nebo páteře?
 
Dopřejte si rašelinový zábal, který zmírní vaše potíže a příjemně vás zrelaxuje. Zábal pomalu a šetrně prohřeje vaše tělo, tkáně se lépe prokrví, uvolní se napětí ve svalech a bolest ustoupí. Pokud se léčíte s nějakým onemocněním či jste těhotná, poraďte se s našimi terapeuty. Účinek rašelinového zábalu můžete posílit následnou masáží.
 
 
Rašelinový zábal a jeho účinky
 
Rašelinový zábal je jednou z forem terapie, kdy se za účelem léčebného efektu přivádí do těla teplo.
Rašelina tvořící základ zábalu patří mezi látky, které nazýváme peloidy. Peloidy jsou čistě přírodní látky. Vyznačují se především svými mimořádnými tepelnými vlastnostmi. Jestliže je zahřejeme na určitou teplotu, velice pomalu ji vydávají do svého okolí. Při aplikaci rašelinového zábalu dochází v místě, kde působí na pokožku, k pomalému prostupu tepla do podkožních vrstev. Zde potom nastává vazodilatace (rozšíření cév), a ta přináší léčebný efekt, kterým se rašelinový zábal vyznačuje. 
Během zábalu se především uvolňuje zvýšené svalové napětí kosterních svalů. K tomu dochází jednak přímým působením tepla, ale také reflexně z kůže. Obdobně se toto uvolňování svalového napětí projevuje i na hladké svalovině vnitřních orgánů. Zde je účinek vyvoláván reflexní cestou z kůže a ovlivněny jsou i hluboko uložené orgány. Dále působí rašelinový zábal na změkčení a uvolnění vaziva. To je vykládáno přímým působením na kolagen, který podle teploty mění svoji strukturu a nabývá při tom různé viskozity (vazkosti). Při rašelinovém zábalu se také urychluje vstřebávání výpotků a mobilizace otoků. Bezprostředním následkem těchto účinků je snížení bolesti a také zlepšení pohyblivosti ošetřované části těla. 
Zvýšené prokrvení tkání během rašelinového zábalu je provázeno zvýšeným přívodem obranných látek a povzbuzením imunitních reakcí. Kromě popsaného tepelného efektu jsou významné také transportní děje, které se odehrávají v kapalinové vrstvě na rozhraní pokožky a rašelinového zábalu a mají efekt ve svrchních vrstvách kůže. Při rozborech složení peloidů byla také zjištěna přítomnost tzv. huminových kyselin, které mají adstringentní (stahující) a někdy i baktericidní (bakterie hubící) účinky. 
Reakce těla je závislá na velikosti ošetřované plochy těla, teplotě rašeliny a době působení rašelinového zábalu. 
Rašelinový zábal je příjemná relaxační procedura napomáhající celkovému uvolnění psychického napětí klienta.
 
 
Rašelinový zábal a formy aplikace
 
Hlavní účinnou složkou rašelinového zábalu je rašelina. Rašelina patří mezi látky, které vznikly v přírodě geologickými a biologickými pochody. Nazýváme je peloidy. Peloidy se k léčebným účelům užívají v rozmělněném stavu ve směsi s vodou. Většinou se jedná o přírodní minerální vodu vyskytující se v dané lokalitě.
Rašeliny vznikají převážně rozkladem rostlinné hmoty rašeliníku. U nás nacházíme bohaté zdroje rašeliny na Třeboňsku, Šumavě a v Slavkovském lese. 
S použitím rašeliny v lázeňství se setkáváme již ve Starém Řecku a dnes patří  rašelinový zábal k tradičním lázeňským procedurám. 
Směs pro rašelinový zábal je připravována ze suché rašeliny přidáním vřídelní vody. Potřebné množství rašelinové směsi se ohřeje na 38 – 48°C a položí přímo na kůži v dané oblasti ve vrstvě asi 3 až 5cm. V dalším postupu terapeut zabalí klienta do folie, prostěradla a přikryje ho pokrývkou. Takto vytvořený zábal zvyšuje tepelný účinek rašeliny. Rašelinový zábal obvykle trvá 15 - 30 minut. Po ukončení se klient osprchuje a ještě asi 10 minut odpočívá v suchém zábalu, který podporuje účinek procedury. 
Alternativou výše popsaného rašelinového zábalu, kdy se rašelina aplikuje  přímo na tělo, je použití, při kterém je rašelina umístěna v tenké vrstvě mezi folii a netkanou textilii, a na tělo se pokládá v tomto obalu. Textilní strana umožňuje transport látek mezi rašelinou a kůží, nepropustná plocha slouží k přiložení rašelinového nosiče tepla.
Rašelinový nosič tepla se nahřeje např. ve vodní lázni na 50 - 63°C a přiloží na nepropustnou stranu rašelinového zábalu. Rašelinový zábal se potom přikládá propustnou stranou na tělo pacienta i s nosičem tepla. Je vhodné klienta přikrýt. Doba působení je podobná jako u klasického zábalu, tj. 15 až 30 minut. Po skončení může být klient zabalen na několik minut do suchého ovinu. Tato forma rašelinového zábalu  je šetrnější díky pozvolnému ohřevu rašeliny.
Rašelinový zábal je osvědčená procedura, která přináší úlevu především od chronických bolestí kloubů a páteře. 
 
Rašelinový zábal a léčba pohybového systému
 
Rašelinový zábal je díky svým účinkům vyhledávanou procedurou především v léčbě pohybových obtíží.
V místě působení rašelinového zábalu dochází k velmi šetrnému prohřívání pokožky a podkožních vrstev. S tím souvisí intenzivnější prokrvení, jehož následkem je uvolnění zvýšeného svalového napětí svalů, změkčení vazivových struktur (např. kloubních pouzder) a v neposlední řadě také urychlení vstřebávání výpotků a mobilizace otoků. Z toho vyplývá hlavní efekt rašelinového zábalu, a tím je zmírnění bolesti a  zlepšení pohyblivosti ošetřované části těla.
Rašelinový zábal je možné použít jak v případě tzv. funkčních poruch, tak u onemocnění pohybového systému.
Funkční poruchy pohybového systému vznikají následkem vadného držení těla, jednostranného zatěžování, sedavého zaměstnání, nedostatečné aktivní regenerace a nadváhy. Velkou roli při vzniku těchto poruch hraje také stres. Dochází tím ke svalové nerovnováze s přetěžováním některých svalových skupin a následným bolestivým projevům. Nejčastěji bývá postižena oblast páteře (především šíjové a bederní svalstvo). Pokud nereagujeme na tyto varovné signály těla, může po delším čase přejít funkční porucha do strukturálního poškození pohybové soustavy. K nejčastějším poškozením patří degenerativní změny na páteři, týkající se jak obratlů, tak meziobratlových plotének.
Aplikace rašelinových zábalů se také běžně využívá u onemocnění pohybové soustavy. Tyto choroby mohou být různého původu. Časté je použití rašelinového zábalu u zánětlivých onemocnění, jako jsou např. progresivní polyartritida, Bechtěrevova choroba, záněty kloubních pouzder nebo šlach. Dále je možné využít efekt rašelinového zábalu při degenerativním poškození kloubů a páteře (artrózy), u stavů po úrazech (např. po zlomeninách nebo podvrtnutích) nebo po operacích pohybového systému.
Před použitím rašelinového zábalu je nutná  konzultace zdravotního stavu klienta s terapeutem, případně lékařem. Rašelinový zábal se neprovádí především u osob s těžším onemocněním srdce a cév, při akutním zánětu močových cest, v těhotenství a při jakémkoliv horečnatém či zánětlivém onemocnění.
Rašelinový zábal je možné aplikovat samostatně, ale také jako přípravnou proceduru před následnou masáží nebo fyzioterapií, čímž dochází k posílení jeho účinku.


Více o kurzu Balneo, tepelná terapie a zábaly nejen pro maséry >>

« zpět


Kontakt

+420 24 24 25 406
+420 603 544 693